HemOm ossEleverSkolorVaccinationerKontakta oss
Elever

Elever

Alla elever har rätt till kostnadsfri skolhälsovård. I samarbete med varje skola utarbetar vi ett program som möter skolans och elvernas behov. Här bestäms våra mottagningstider och mängden personal vi har på plats i skolan.

Dessa förutsättningar gäller för allt vårt arbete:

 • Vi ger skolor tillgång till skolsköterska och skolläkare
 • Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt
 • Alla skolsköterskor erbjuder mottagningsverksamhet s k öppen mottagning som är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete
 • Skolsköterskan arbetar direkt med eleven och/eller familjen i det förebyggande arbetet i att främja det friska som är fokus för skolhälsovårdens arbete
 • En väsentlig arbetsuppgift för skolsköterskan är att vara en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som samhället riktar till barn och ungdomar
 • Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem
 • Skolhälsovårdens insatser är ett erbjudande till alla elever i skolan
 • Skolhälsovården styrs på nationell nivå av Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt de av Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter som är relevanta för skolhälsovården
 

Skolsköterskans arbetsuppgifter är bl. a:

 • Hälsokontroller 
 • Uppföljning av elever med somatiska och psykosomatiska problem 
 • Vaccinationer 
 • Dokumentation 
 • Mottagningsarbete 
 • Samverkan med elevhälsoteam 
 • Samverkan med externa samarbetspartners 
 • Medicinsk yrkesvägledning

Basprogram för hälsobesök:
Hälsobesök är en arbetsform med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktion. Årskursrelaterade hälsobesök genomförs i samarbete med eleven och dess vårdnadshavare. Även hälsobesök för större elevgrupper eller hela klasser kan erbjudas vid särskilt uppkomna behov.

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Information från elevens förskollärare
 • Genomgång av barnhälsovårdsjournal
 • Upprättande av skolhälsovårdsjournal
 • Samtal med elev och vårdnadshavare
 • Undersökning av: längd, vikt, syn
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Åk 2

 • Undersökning av längd och vikt
 • Kort hälsosamtal
 • Vaccination mot Mässling, Påssjuka och Röda hund

Åk 4

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Information från lärare
 • Hälsosamtal med eleven
 • Undersökning av längd, vikt, rygg och syn
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Åk 6

 • Undersökning av längd, vikt och rygg
 • Vaccination mot Mässling, Påssjuka och Röda hund

Åk 8

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsoenkät från eleven
 • Hälsosamtal med eleven
 • Undersökning av längd, vikt, rygg, syn och färgsinne
 • Medicinsk SYO
 • Iakttagande av pubertetstecken
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Åk 1 gymnasiet

 • Hälsoenkät från eleven
 • Hälsosamtal med eleven
 • Undersökning av längd, vikt och syn
 • Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling
Uppdaterat 2013-02-21
Utskriftsvänlig sida
Skolhälsan | Tingsvägen 19 | 191 61 Sollentuna | Tfn 08 – 92 85 84
Provided by Webforum